اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۹۴۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۴۱۶۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ، مجتمع تجاری لاله زار ، طبقه 4، پلاک 7

سیم و کابل برق خراسان (افشار نژاد) Khorasan afshar nejad cable نتورک کابل

تلفن

    • ۳۳۹۴۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۶۰۵۹۴۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۲۰۴۱۶۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    لاله زار جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ، مجتمع تجاری لاله زار ، طبقه 4، پلاک 7