اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۶۷۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۰۵۹۴۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۴۱۶۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه ترابی گودرزی ، مجتمع تجاری لاله زار ، طبقه 4، پلاک 7

دسته بندی محصولات سیم و کابل برق خراسان (افشار نژاد) Khorasan afshar nejad cable نتورک کابل


دسته بندی محصولات تجهیزات مخابراتی و شبکه سیم و کابل برق خراسان (افشار نژاد) Khorasan afshar nejad cable نتورک کابل